Băng Betacam SP Sony - Vạn Lý Phúc

Go to content

Main menu:

Các Sản Phẩm Khác
BĂNG BETACAM SP / BETACAM SP

Các dòng sản phẩm
Series Lineup
BCT-5MA
BCT-10MA
BCT-20MA
BCT-30MA
BCT-5MLA
BCT-10MLA
BCT-20MLA
BCT-30MLA
BCT-60MLA
BCT-90MLA
BCT-5CLN (Cleaning Cassette)

Đặc tính kỹ thuật
Technical Specification
Intrinsic Coercivity (kA/m): 115.4
Retentivity (mT): 225.0
Squareness (Br/Bm): 0.78
Thickness - Base (um): 10.0
Thickness - Backcoating (um): 1.0
Thickness - Magnetic Layer (um): 3.5
Thickness - Total (um): 14.5
Width (mm): 12.65

Hiệu năng hoạt động
Typical Performance
RF Playback Output (7.0MHz): 0 dB
Video S/N (Monochrome): 0 dB
Dropouts (-16dB, 10us): 3 counts/min
Still Frame: 2 or more hours
Signal Wear: -1.0 dB/200 passes or less
Sensitivity (1kHz): 0 dB
Frequency Response (15kHz/1kHz): 0 dB
Erasability (1kHz): 71 dB

 
Back to content | Back to main menu