Băng Digital Betacam Sony - Vạn Lý Phúc

Go to content

Main menu:

Các Sản Phẩm Khác
BĂNG DIGITAL BETACAM / DIGITAL BETACAM

Các dòng sản phẩm
Series Lineup
BCT-D6
BCT-D12
BCT-D22
BCT-D32
BCT-D40
BCT-D34L
BCT-D64L
BCT-D94L
BCT-D124L
BCT-D12CL (Cleaning Cassette)

Đặc tính kỹ thuật
Technical Specification
Intrinsic Coercivity (kA/m): 125.0
Retentivity (mT): 260.0
Squareness (Br/Bm): 0.82
Thickness - Base (um): 10.0
Thickness - Backcoating (um): 1.0
Thickness - Magnetic layer (um): 3.0
Thickness - Total (um): 14.0
Width (mm): 12.65

Hiệu năng hoạt động
Typical Performance
RF Playback Output (7.0MHz): 0 dB
Video S/N (Monochrome): 0 dB
Dropouts (-16dB, 10us): 3 counts/min
Still Frame: 2 or more hours
Signal Wear: -1.0 dB/200 passes or less
Sensitivity (1kHz): 0 dB
Frequency Response (15kHz/1kHz): 0 dB
Erasability (1kHz): 71 dB

 
Back to content | Back to main menu