Băng Digital Master Sony - Vạn Lý Phúc

Go to content

Main menu:

Các Sản Phẩm Khác
BĂNG DIGITAL MASTER / DIGITAL MASTER

Các dòng sản phẩm
Series Lineup
PHDVM-63DM
PHDV-64DM
PHDV-124DM
PHDV-186DM
PHDV-276DM

Đặc tính kỹ thuật
Technical Specification
Intrinsic Coercivity (kA/m): 125.0
Retentivity (mT): 550.0
Squareness (Br/Bm): 0.82
Thickness - Backcoating (um): 6.3
Thickness - Base (um): 0.5
Thickness - Magnetic layer (um): 0.2
Thickness - Total (um): 7.0
Width (mm): 6.35

Hiệu năng hoạt động
Typical Performance
RF Playback Output: +1.5 dB
C/N: +2.5 dB

 
Back to content | Back to main menu