Băng DVCAM Sony - Vạn Lý Phúc

Go to content

Main menu:

Các Sản Phẩm Khác
BĂNG DVCAM / DVCAM

Các dòng sản phẩm
Series Lineup
PDVM-12N
PDVM-32N
PDVM-41N
PDV-34N
PDV-64N
PDV-94N
PDV-124N
PDV-184N
PDVM-32ME (Memory Chip)
PDVM-40ME (Memory Chip)
PDV-64ME (Memory Chip)
PDV-124ME (Memory Chip)
PDV-184ME (Memory Chip)
PDVM-12CL (Cleaning Cassette)
PDV-12CL (Cleaning Cassette)

Đặc tính kỹ thuật
Technical Specification
Intrinsic Coercivity (kA/m): 105.0
Retentivity (mT): 500.0
Squareness (Br/Bm): 0.78
Thickness - Base (um): 6.3
Thickness - Backcoating (um): 0.5
Thickness - Magnetic layer (um): 0.2
Thickness - Total (um): 7.0
Width (mm): 6.35

Hiệu năng hoạt động
Typical Performance
RF Playback Output: 0 dB
C/N: 0 dB

 
Back to content | Back to main menu