Băng HDCAM Sony - Vạn Lý Phúc

Go to content

Main menu:

Các Sản Phẩm Khác
BĂNG HDCAM / HDCAM

Các dòng sản phẩm
Series Lineup
BCT-6HD
BCT-12HD
BCT-22HD
BCT-32HD
BCT-40HD
BCT-34HDL
BCT-64HDL
BCT-94HDL
BCT-124HDL
BCT-HD12CL (Cleaning Cassette)

Đặc tính kỹ thuật
Technical Specification
Intrinsic Coercivity (kA/m): 132.0
Retentivity (mT): 290.0
Squareness (Br/Bm): 0.83
Thickness - Base (um): 10.0
Thickness - Backcoating (um): 1.0
Thickness - Magnetic layer (um): 3.0
Thickness - Total (um): 14.0
Width (mm): 12.65

Hiệu năng hoạt động
Typical Performance
RF Playback Output: 0 dB
C/N: 0 dB
Sensitivity: 0 dB
Frequency Response: 0 dB
Audio S/N: 0 dB

 
Back to content | Back to main menu