Các Sản Phẩm Khác - Vạn Lý Phúc

Go to content

Main menu:

Các Sản Phẩm Khác
CÁC SẢN PHẨM KHÁC / OTHER PRODUCTS

Bên cạnh các dòng sản phẩm trên, chúng tôi đồng thời cũng phân phối các sản phẩm sau đây nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng, cũng như hỗ trợ hệ thống trong quá trình vận hành và hoạt động.
We also supply other Sony products that may be essential, as well as to support your system, operation and workflow.

Ổ Cứng Di Động HDD Professional
HDD Professional
PSZ-HA50, PSZ-HA1T, PSZ-HA2T
PSZ-HB1T, PSZ-HB2T
PSZ-HB1T/B, PSZ-HB2T/B
PSZ-HC1T, PSZ-HC2T, ...

Ổ Cứng Di Động RAID HDD Professional
RAID HDD Professional
PSZ-RA4T
PSZ-RA6T
PSZ-RA8T
PSZ-RA12T, ...

Ổ Cứng Di Động SSD
Portable External SSD
SL-EG2, SL-EG5, SL-E1
SL-BG1, SL-BG2
SLW-MG2, SLW-MG4, ...

Ổ Cứng Di Động HDD
Portable External HDD
SL-EG2, SL-EG5, SL-E1
SL-BG1, SL-BG2
SLW-MG2, SLW-MG4
HD-SP1
HD-SL1, HD-SL2
HD-E2
HD-B1, HD-B2, ...

USB
USB Flash Drive
USM16CA1, USM32CA1, USM64CA1
USM16CA2, USM32CA2, USM64CA2, USM128CA2
USM16W3, USM32W3, USM64W3, USM128W3
USM8X, USM16X, USM32X, USM64X
USM8M1, USM16M1, USM32M1, USM64M1
USM16SA3, USM32SA3, USM64SA3
USM16GQX, USM32GQX, USM64GQX, USM128GQX
USM16SA2, USM32SA2, USM64SA2, ...

Thẻ microSD
microSD
SR-32UZA, SR-64UZA, SR-G1UZA
SR-16UX2A, SR-32UX2A, SR-64UX2A
SR-8UY3A, SR-16UY3A, SR-32UY3A, SR-64UY3A, SR-G1UY3A
SR-8UY2A, SR-16UY2A, SR-32UY2A, SR-64UY2A, SR-128UY2A
SR-2A1, SR-4A4, SR-8A4, SR-16A4, SR-32A4, ...

Pin Sạc Dự Phòng và Phụ Kiện
Portable Charger and Accessories
CP-V5B, CP-V10B
CP-VC10
CP-V20
CP-SC5, CP-SC10
CP-S15, CP-S20
CP-R10
CP-F10L
CP-E3, CP-E6
CP-S5
CP-V5A, CP-V10A
CP-V3B, ...

CP-AD2, CP-AD3
CP-AD2M2, CP-AD2M4
CP-AD2A USB A-B/A-C
CP-ABLP150
CP-ABP150
CP-AC100, CP-AC150
CP-CC100
CP-AB150, CP-AB300
CP-CADM2, ...

Pin và Phụ Kiện
Battery and Accessories
NP-FM500H
NP-FW50
NP-BX1
NP-BN1
BC-TRX
AC-L200
NP-FV70
NP-FV100A, ...

AM3-B2D, AM3-B4D
AM3-B4X2D
AM3-S12D
AM3PT-B4D
AM4PT-B4D
AM4-B2D, AM4-B4D
AM4-B4X2D
AM4-B6D
AM4-S12D
AM1-B2D
AM2-B2D
AM5-B1D
6AM6-B1D
AM3L-B2D, AM3L-B4D
AM4L-B2D, AM4L-B4D, ...

SUM3NUB4A
SUM3NUP4A
R03-NUB2A, R03-NUB4A
R03-NUP2A, R03-NUP4A
SUM1NUB2A
SUM1NUP2A
SUM2NUB2A
SUM2NUP2A
S006PB1A, ...

NH-AA-B2KN, NH-AA-B4KN
NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B4KN
NH-AA-B2GN, NH-AA-B4GN
NH-AAA-B2GN, NH-AAA-B4GN
BCG-34HHU
BCG-34HH4KN
BCG-34HW2GN, ...

PR10-D6A
PR13-D6A
PR312-D6A
PR675-D6A, ...

Đĩa CD / Đĩa DVD / Đĩa Blu-ray
CD Disc / DVD Disc / Blu-ray Disc
50DPR47SB, CRW80SS, ...

Băng MiniDV
MiniDV
DVM60PR4J, DVM63PS, ...

Cleaning Cassette
Cleaning Cassette
BCT-5CLN (Betacam SP)
BCT-D12CL (Digital Betacam)
PDV-12CL / PDVM-12CL (DVCAM)
BCT-HD12CL (HDCAM)
DVM-12CLD (MiniDV)
LTX-CL (LTO)
V8-25CLD (8mm)
KCS-5CL (U-matic)
D1M-12CLA (D-1)
D2S-12CL / D2M-12CL (D-2), ...

Các Dòng Sản Phẩm Khác
Other Products
5.25 MO Disk
8mm
AIT
AIT Turbo
BCT-G
D-1 / D-2
D8
DASV
DAT
DAT72
DDS
DLT
DLTVS1
DTF
DTRS
HDCAM-SR
Mammoth
MDU
PDD
Pro-Hi8
Pro Compact Flash
Pro DAT
Pro MD
PXU-MS240 / PXU-HC240 / PHU-120R
S-AIT
SD1
SDLT
U-matic
VHS / S-VHS, ...

Khi có nhu cầu với sản phẩm băng, đĩa, thẻ, vật tư máy móc chuyên dùng khác nằm ngoài danh sách đã liệt kê, rất mong quý khác vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn. Xin trân trọng cảm ơn.
If you are looking for a product not being listed, please contact us directly for consultation and support. Thank you very much.

 
Back to content | Back to main menu