Đĩa XDCAM Sony - Vạn Lý Phúc

Go to content

Main menu:

ĐĨA XDCAM / XDCAM PROFESSIONAL DISC

Các dòng sản phẩm
Series Lineup
PFD23A (Single-Layer, Rewritable)
PFD50DLA (Dual-Layer, Rewritable)
PFD100TLA (Triple-Layer, Rewritable)
PFD128QLW (Quad-Layer, Write-Once)

Đặc tính kỹ thuật
Technical Specification
Capacity: 23GB / 50GB / 100GB / 128GB
Disc Diameter: 32cm
Laser Wavelength (nm): 405.0
Track Pitch (um): 0.32
Read Stability: > 1,000 times
Operating Condition: -5°C - 55°C / 10 – 90% RH
Storage Condition: -10°C - 85°C / 5 – 90% RH
Archival Life: 50 years

 
Back to content | Back to main menu