Thẻ AXS Sony - Vạn Lý Phúc

Go to content

Main menu:

Các Sản Phẩm Khác
THẺ AXS / AXS

Các dòng sản phẩm
Series Lineup
AXS-512S24 (512GB)
AXS-A256S24 (A Series, 256GB)
AXS-A512S24 (A Series, 512GB)
AXS-A1TS24 (A Series, 1TB)
AXS-A512S48 (A Series, 512GB, 4.8Gbps)
AXS-A1TS48 (A Series, 1TB, 4.8Gbps)

Đặc tính kỹ thuật
Technical Specification
Capacity: 256GB / 512GB / 1TB
Write Speed: 2.4Gbps / 4.8Gbps

 
Back to content | Back to main menu