Thẻ SD Sony - Vạn Lý Phúc

Go to content

Main menu:

SD
THẺ SD / SD

Các dòng sản phẩm
Series Lineup
SF-G32T (G Tough-Series, 32GB)
SF-G64T (G Tough-Series, 64GB)
SF-G128T (G Tough-Series, 128GB)
SF-G32 (G-Series, 32GB)
SF-G64 (G-Series, 64GB)
SF-G128 (G-Series, 128GB)
SF-M64T (M Tough-Series, 64GB)
SF-M128T (M Tough-Series, 128GB)
SF-M256T (M Tough-Series, 256GB)
SF-M32 (M-Series, 32GB)
SF-M64 (M-Series, 64GB)
SF-M128 (M-Series, 128GB)
SF-M256 (M-Series, 256GB)
SF-E64 (E-Series, 64GB)
SF-E128 (E-Series, 128GB)
SF-E256 (E-Series, 256GB)

Đặc tính kỹ thuật
Technical Specification
Capicity: 32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Card Width: 24mm
Card Height: 32mm
Card Depth: 2.1mm
Weight: 2g

Linh kiện phần cứng
Hardware
MRW-S1
MRW-E90

Ghi chú
Note
Discontinued Models:
SF-16UZ (UZ-Series, 16GB)
SF-32UZ (UZ-Series, 32GB)
SF-64UZ (UZ-Series, 64GB)
SF-G1UZ (UZ-Series, 128GB)
SF-G2UZ (UZ-Series, 256GB)
SF-32UX2 (UX2-Series, 32GB)
SF-64UX2 (UX2-Series, 64GB)
SF-G1UX2 (UX2-Series, 128GB)
SF-G2UX2 (UX2-Series, 256GB)
SF-8UY3 (UY3-Series, 8GB)
SF-16UY3 (UY3-Series, 16GB)
SF-32UY3 (UY3-Series, 32GB)
SF-64UY3 (UY3-Series, 64GB)
SF-G1UY3 (UY3-Series, 128GB)

 
Back to content | Back to main menu