Thẻ SRMemory Sony - Vạn Lý Phúc

Go to content

Main menu:

Các Sản Phẩm Khác
THẺ SRMEMORY / SRMEMORY

Các dòng sản phẩm
Series Lineup
SR-256S55 (256GB, 5.5Gbps)
SR-512S55 (512GB, 5.5Gbps)
SR-1TS55 (1TB, 5.5Gbps)
SR-256S15 (256GB, 1.5Gbps)
SR-512S25 (512GB, 2.5Gbps)
SR-1TS25 (1TB, 2.5Gbps)

Đặc tính kỹ thuật
Technical Specification
Capacity: 256GB / 512GB / 1TB
Dimension - Width: 60mm
Dimension - Height: 105mm
Dimension - Depth: 9.5mm
Weight: 100g

 
Back to content | Back to main menu