Thẻ XQD Sony - Vạn Lý Phúc

Go to content

Main menu:

THẺ XQD / XQD

Các dòng sản phẩm
Series Lineup
QD-G32E (G-Series, 32GB)
QD-G64E (G-Series, 64GB)
QD-G128E (G-Series, 128GB)
QD-G256E (G-Series, 256GB)
QD-G120F (G-Series, 120GB)
QD-G240F (G-Series, 240GB)

Đặc tính kỹ thuật
Technical Specification
Capacity: 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 120GB / 240GB
Read Speed: 440MB/s
Write Speed (G-Series): 400MB/s
Write Speed (M-Series): 80MB/s / 150MB/s
Interface: PCIe 2.0
Operating Temperature: -25°C - 65°C
Storage Temperature: -40°C - 85°C

Linh kiện phần cứng
Hardware
QDA-EX1
QDA-SB1
QDA-SB1A
MRW-E80
MRW-E90

Ghi chú
Note
Discontinued Models:
QD-M32 (M-Series, 32GB)
QD-M64 (M-Series, 64GB)
QD-M128 (M-Series, 128GB)

 
Back to content | Back to main menu